GDPR

Regulamentul general privind protecția datelor

Începând cu 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice și libera circulație a datelor, care vizează creșterea nivelului de siguranță a datelor personale și crearea unui mediu de încredere care va da oricărei persoane posibilitea de a controla propriile date.
Așadar, considerăm că este momentul potrivit pentru a-ți comunica ce date personale prelucrăm, modul cum le prelucrăm și cum ne însușim prevederile Regulamentului 679/2016.

Ce date personale prelucrăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare (nume, prenume, domiciliu), date de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon), precum și date privind activitatea ta de client. Datele sunt procesate inclusiv prin procese automate care nu presupun intervenția umană.

Scopul în care sunt colectate datele personale: pentru efectuarea comenzii; pentru informaţii comerciale periodice (valabil doar pentru clienţii care optează pentru acest lucru).

Modul de prelucrare a datelor tale personale

Prelucrarea datelor tale personale se bazează pe temeiuri contractuale – necesitatea îndeplinirii serviciilor pe care le prestăm (livrarea produselor comandate la adresa indicată de client), îndeplinirea obligațiilor legale de facturare, interesul legitim al desfășurării activității și al îmbunătățirii continue a produselor și serviciilor pe care ți le oferim. Activitățile de marketing direct se desfășoară pe baza consimțământului tău, expres acordat, consimțământ pe care îl poți retrage în orice moment.

Perioada de prelucrare a datelor tale personale

Drepturile tale și modul în care le poți exercita
Prin citirea acestui document ati luat la cunostiinta faptul ca va sunt garantate urmatoarele drepturi:
– Dreptul de a-ți retrage consimțământul – poți retrage oricând consimțământul tău privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Această acțiune va avea efecte doar pentru viitor, iar prelucrarea anterioară va rămâne valabilă. În cazul în care consimțământul se referă la datele cu caracter personal ale unui minor cu vârsta sub 16 ani, în toate cazurile cererile de retragere a acestuia trebuie formulate de tutorele legal al minorului.
– Dreptul la rectificare – poți corecta datele tale personale sau le poți completa;
– Dreptul la ștergerea datelor – poți solicita ștergea datelor, dacă prelucrarea acestora nu a fost legală, dar și în alte cazuri prevăzute de lege;
– Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor tale personale;
– Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, în format electronic, structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat sau poți solicita ca datele să fie transmise altui operator de date personale;
– Dreptul la informare – ne poți solicita oricând informații despre activitățile de prelucrare a datelor tale personale pe care le desfășurăm;
– Dreptul de a depune plângere – te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Cum poți interveni asupra datelor personale prelucrate de noi

Exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, împreună sau separat, se poate face prin adresarea unei cereri scrise, datate şi semnate, trimise prin email, la adresa magazinamd@gmail.com sau prin serviciul poștal, la adresa Str. Televiziunii, nr. 13, sector 6, București (cod poștal: 062361).

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, am desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor. Acesta îți va răspunde în urma unei solicitări trimise prin una dintre modalitățile de mai sus, legat de orice detalii privind protecția datelor personale.
Verificati mai jos decizia de numire:

De asemenea, ne angajăm să nu transmitem sau să nu vindem datele clienţilor noştri către terţi ci să le folosim doar în scopul în care acestea au fost colectate.

Modalitati de colectare a datelor personale:

Sectiunea Creare cont client
Sectiunea Comenzi
Sectiunea Formular de contact
Sectiunea Abonare la newsletter
Sectiunea email (in cazul comenzilor pe email)

Prin completarea datelor personale in aceste sectiuni, clientul acceptă ca datele sale să fie incluse în baza de date a Mănăstirii Adormirea Maicii Domnului si sa fie folosite doar in scopurile prevazute mai sus.

In cazul compromiterii securitatii datelor personale colectate de institutia noastră, se dispun urmatoarele actiuni:
• Notificarea Autoritarii Nationale de Supraveghere si Protectie a Datelor cu Caracter Personal din Romania in termen de maxim 24 de ore de la data luarii la cunostiinta a incidentului
• Notificarea persoanelor de la care s-au colectat datele, explicarea situatiei si recomandarile specifice pentru pastrarea securitatii conturilor (schimbarea parolelor etc.)
• Evaluarea consecintelor potentiale si elaborarea unor masuri specifice
• Suplimentarea, la nevoie, a masurilor de securitate.

Pentru orice alte intrebari cu privire la politica noastra de confidentialitate va rugam sa ne contactati la adresa de email dpo@chivotos.ro

Ofițer pentru Protecția Datelor:
Diaconu Ecaterina